Zoeken
Artikelen
12/01/10Samenvatting
11/01/10Temperatuur daalt sinds 199
01/10/07Schone energie fictie?
24/07/07Rol CO2 als broeikasgas
21/07/07Probleempunten in de modell
14/07/07Wetenschap is omgaan met on
13/07/07Links
08/07/07Gloeilampen / spaarlampen
Onderzoeken
12/01/10Natuurkundige benadering va
03/12/09Cold Facts on Global Warmin
07/04/09International Conference on
24/07/07Statistieken zon
20/07/07Grote droogtes afgenomen te
02/07/07Bomen groeien zo'n 30-40% s
30/06/07Experimenteel onderzoek: in
29/06/07Belangrijke rapporten
Media
10/01/10Interessante interviews en
03/12/09Zeer veel links naar vergel
08/11/09Interessante discussie over
22/01/09Een heldere uitleg over de
12/10/08Wereldwijde CO2-uitstoot no
22/02/08Onverklaarbaar koude winter
09/01/08Spaarlamp breekt: wegrennen
29/12/07Welke consensus? 400 wetens
Rol CO2 als broeikasgas    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

Rol CO2 als broeikasgas
Tuesday, July 24 2007 - Dossier: Algemeen

Volgens deze website kan CO2 nooit een significante invloed op de temperatuur hebben.

De redenering is als volgt: Volgens diverse bronnen zou de gemiddelde temperatuur op aarde minus 18 graden Celcius zijn als er geen atmosfeer was geweest. De atmosfeer zorgt netto voor 33 graden Celcius warmte, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde zo rond de 15 graden Celcius komt te liggen.

Vervolgens breekt de auteur G. Novak de 33C op in de verschillende deeloorzaken en hun aandeel in de warmte:

  • 95% komt door conductie,convectie en verdamping: 31,35C

  • 5% komt door infrarood straling vanaf de aarde: 1,65C

  • 8% van de infrarood bandbreedte kan geabsorbeerd worden door CO2: 0,13C

  • 3% van de totale CO2 in de atmosfeer komt van mensen: 0,004C


De door diverse wetenschappers geclaimde "man-made global heating" bedraagt 0,6C, maar dat is wel een erg groot verschil met de 0,004C. Het uitgewerkte rekenvoorbeeld vind je hier: Crunching the Numbers.

Hoe werkt het broeikaseffect eigenlijk
De straling vanaf de zon heeft een te hoge frequentie om geabsorbeerd te worden door koolstofdioxide in de atmosfeer. Het gros van de zonnestraling gaat dwars door de atmosfeer en bereikt de aarde zonder de atmosfeer op te warmen *1. Vervolgens wordt de stralings geabsorbeerd door de aarde waar het omgezet wordt naar warmte. Van alle geabsorbeerde warmte verlaat het gros (95-97%) de aardoppervlakte door middel van conductie (fysieke geleiding), convectie (gas/vloeistof warmteoverdracht) en verdamping, terwijl slechts zo'n 3 a 5% de aarde verlaat in de vorm van infraroodstraling.

In zijn model gebruikt Novak 5% als bovenwaarde voor de infraroodstraling die de aarde verlaat, wat volgens hem een flinke overdrijving is, wat het juist extra geschikt maakt om zijn punt te maken.
Hij stelt dat de infraroodstraling dus voor maximaal 5% verantwoordelijk kan zijn voor de 33 graden opwarming, oftewel 1,65C.

De infraroodstraling wordt slechts voor een klein deel, 8%, geabsorbeerd door CO2, i.v.m. CO2's nauwe absorptieband. De andere 92% van de infraroodstraling schiet dwars door/langs CO2 zonder enig effect. Een groot deel wordt geabsorbeerd door een veel potenter broeikasgas, namelijk waterdamp, dat 10x tot 100x meer voorkomt in de atmosfeer dan CO2 en een bredere absorptieband heeft (het kan meer verschilende infraroodfrequenties absorberen).

Van de 1,65C die de infraroodstraling de atmosfeer opwarmt, kan slechts 0,13C aan CO2 geweten worden. Aangezien slechts een relatief klein percentage van de CO2 in de atmosfeer daar terecht gekomen is door de mens, is het aandeel van de mens in de opwarming van de aarde nihiel (0,004C aldus Novak).

10 meter lucht is al voldoende om alle door CO2 te absorberen straling te absorberen
Op de pagina CO2 Absorption Spectrum legt Novak uit dat 10 meter al voldoende is om alle infraroodstraling die CO2 kan absorberen daadwerkelijk te absorberen. Alle honderden meters daarboven met nog meer CO2 zijn dus werkloos. Of de CO2-concentratie nu stijgt of daalt, het totale broeikaseffect blijft altijd exact gelijk. Daarnaast is het ook nog zo dat water 10x tot 100x meer voorkomt en relatief ook veel meer infraroodstraling op kan nemen, waardoor CO2 sowieso een minieme rol aan de zijlijn heeft.

Voetnoot
*1 Enkele uitzonderingen: water en ozon in de lucht absorberen wel een beetje.

Referenties
The Movement of Energy, over convectie, conductie en straling

Duizendvoudige concentraties van CO2 zorgen nog niet voor kooktemperatuur water
The CO2 greenhouse effect and the thermal history of the atmosphere, gepubliceerd in: Advances in Space Research, vol. 1, no. 14, 1981, p. 5-18.

Stralingsbalans: 4% van de zonnestraling wordt weerkaatst door de aarde

Hoeveel infrarood absorbeert kooldioxide eigenlijk?

Volgens C. Johnson staat ons wel een doemscenario te wachten, maar zijn logica lijkt toch flinke hiaten te hebben:
Global Warming, and How Much Solar Energy Comes from the Sun?
Ga terug naar het hoofdmenu
Pagina doorsturen per e-mail | Afdrukken | Vragen? | Disclaimer